STT

TÊN FILE

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

3.2 G học Sketup (bài tập+video hướng dẫn)

https://mega.nz/#!aoYnCDKA!FgJi_HFF4ohDFgjDN5h-QO-LgN-ssl6wSvn07fA1h4A