STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CẤU TẠO CHUYỂN TIẾP TỪ ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG SANG ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA + BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH KHE CO DÃN THEO QĐ 3230

https://www.fshare.vn/file/KIK2B4FFOTTC?token=1542873043