Hotline: 0923.633.686
  • - Số hóa Bình đồ - Hướng dẫn thiết kế cho công trình đường của các bạn mang đến hỏi. - Lập dự toán công trình (không bao gồm dậy bóc tách) - thời gian 4 tiếng. - Hướng dẫn làm Hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Hướng dẫn học hiểu Autocad ứng dụng sâu hơn cho lĩnh vực quý khách sắp đi làm. - Hướng dẫn Đồ án, Luận văn chuyên ngành: đường ô tô và đường thành phố.