STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Full tòa ngân hàng Vietcombank - Trà Nóc Cần thơ

https://mega.nz/#!Gs5mRSqR!m5-WRDZr3nBVJ2osBuZql0IQw6z_8aLG1iL8GyoDvao