STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

Ga giao, gia thăm bê tông cốt thép cho D400 đến D1000 

(Tương đối chuẩn chỉ cho các bạn tham khảo, giảm rất nhiều công sức khi tìm và tính toán khối lượng...Các bạn cần gì gửi mail: thietkeduong.com@gmail.com)

https://www.fshare.vn/file/4GNLQLKSZCDL