Hotline: 0923633686 - 0944246258
  • - Số hóa Bình đồ - Hướng dẫn thiết kế cho công trình đường của các bạn mang đến hỏi. - Lập dự toán công trình (không bao gồm dậy bóc tách) - thời gian 4 tiếng. - Hướng dẫn làm Hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Hướng dẫn học hiểu Autocad ứng dụng sâu hơn cho lĩnh vực quý khách sắp đi làm. - Hướng dẫn Đồ án, Luận văn chuyên ngành: đường ô tô và đường thành phố.
  • - Khảo sát, thiết kế công trình: Cầu, đường - Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình. - Làm hồ sơ mời thầu, đấu thầu (Song ngữ Anh-Việt). - Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình. - Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ biện pháp thi công công trình cầu đường (Song ngữ Anh-Việt). - Tính toán kết cấu công trình. - Vẽ autocad 2D.
  • Cọc VÍT ATT (cọc ATT) là một loại cọc phức hợp (Hybrid Column) được tạo ra bằng cách xoay “ống thép có cánh” để chôn nó vào trong thân cọc đất-ximăng.
  • Đề tài nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm và áp dụng tính toán vào công trình Đường phương đông-phương nam thị xă Uông Bí-Quảng Ninh
  • - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nền đường trong quá trình thi công. - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nền đường trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
  • Lập dự toán, dự thầu công trình không khó tuy nhiên người muốn học nhanh cách lập dự toán, dự thầu cần biết nhanh về dự toán, dự thầu cũng như cấu thành của một hồ sơ dự toán, dự thầu của công trình (do không có nhiều thời gian) để làm việc và là cơ sở nghiên cứu thêm khi làm việc chúng tôi đã xây dựng khóa học theo buổi này...