1. Khái quát về QLCL công trình? Phân cấp quản lý chất lượng công trình?

   Trách nhiệm của các đơn vị tham gia thi công, quản lý, Nhà nước trong QLCL công trình.

   Các thông tư, Nghị định liên quan đến QLCL công trình?

2. Phần Hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công đường và các công trình trên đường các bạn sẽ được giảng về:

- Các thí nghiệm cơ bản về vật liệu: đất, cát, đá, thép, xi măng...(các chỉ tiêu cơ lý, khi nào phải nghiệm thu và nghiệm thu như thế nào?)

- Các tiêu chuẩn thi công nghiệm thu: nền, mặt đường (asphants, BTXM, láng nhựa, thấm nhập nhựa, đá dăm tiêu chuẩn...) những chú ý khi thi công, nghiệm thu

- Các thí nghiệm liên quan đến: thiết kế, thí nghiệm thành phần Bê tông asphants

- Thí nghiệm phá hủy và không phá hủy để kiểm tra cường độ mặt đường.

- Các giai đoạn nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng: cầu, đường, xây dựng dân dụng...

- Thực hành các công trình đã được thi công và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng điển hình.