HỎI: CÁCH CHẠY TỪ TỆP TUYẾN GHI LÝ TRÌNH NHƯ THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ THEO Ý MUỐN?

TRẢ LỜI: CÁC BẠN KHAI BÁO THEO NHƯ SAU VÀ ĐỌC GHI CHÚ LÀ HIỂU NHÉ? CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC EMAIL ĐẾN: THIETKEDUONG.COM@GMAIL.COM TRUNG TÂM SẼ TRỢ GIÚP!