I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Mua bán, lắp đặt thiết bị bảo vệ, hệ thống camera giám sát CCTV, IP; hệ thống báo cháy, chống sét....

- Mua bán lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra, chấm công dùng thẻ, chuông cửa có hình, hệ thống chống sét, máy bộ đàm, các hệ thống sử dụng cảm biến.

II. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

1. Tiêu chí hoạt động của công ty:

LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

- Phấn đấu luôn luôn hoàn thành các công trình mà Chủ đầu tư đã tin tưởng giao cho đúng yêu cầu, đúng tiến độ, với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất.

2. Định hướng phát triển:

- Phát triển đồng đều tất cả các lĩnh vực được tham gia hoạt động. Đặc biệt chú trọng giữ uy tín trong mọi công việc được giao.

- Tập trung củng cố và chú trọng hơn nữa để phát triển mũi nhọn và cũng là một thế mạnh của công ty.

- Đào tạo và phát triển thêm đội ngũ kỹ thuật. Đây cũng là một hướng mà công ty chúng tôi chú trọng phát triển.

- Củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, tay nghề cho lực lượng cán bộ công nhân viên hiện có. Xây dựng một kế hoạch khoa học và hợp lý để vừa đào tạo nâng cao chất lượng được nguồn nhân lực tại chỗ, vừa liên tục cử các cán bộ tìm hiểu công nghệ mới trong lĩnh vực an ninh.

- Căn cứ vào tình hình phát triển của công ty, có kế hoạch hợp lý bổ sung thêm nguồn nhân lực với chất lượng cao.

- Tăng cường số lượng các cổ đông tham gia góp vốn. Trang bị thêm trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất 

Với kinh nghiệm và năng lực hiện có, nếu được Quý chủ đầu tư giao thầu các công trình thuộc các lĩnh vực nằm trong Chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi xin cam kết sẽ hoàn hành công trình đúng yêu cầu, đúng tiến độ, với chất lượng cao nhất, an toàn và tuyệt đối tuân thủ mọi quy định hiện hành.