Hotline: 0923633686 - 0944246258
  • Lưới đường cao tốc Việt Nam chiếm một tỷ lệ không đáng kể của mạng lưới giao thông quốc gia. Những tuyến đường này qua thực tế sử dụng cho thấy các tuyến đường này đã phát huy tác dụng, khắc phục được nhiều tồn tại trên một số quốc lộ. Tuy nhiên những tuyến đường này chưa đảm bảo đầy đủ một số các yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, về tổ chức giao thông, và về quản lý khai thác đường cao tốc.
  • Quản lý thông tin giám sát, khống chế, kinh doanh tổng hợp đường cao tốc
  • Quản lý giao thông là một trong các nội dung chủ yếu và đặc biệt quan trọng của việc quản lý đường cao tốc
  • Quản lý hành chính đối với đường cao tốc chỉ các công việc quản lý tài sản đường dựa trên các quy định của pháp luật, quy chế của Nhà nước về bảo vệ đường, bảo vệ dải đất dành cho đường, hành lang hai bên đường, các trang thiết bị trên đường, bảo vệ sự an toàn, thuận tiện đối với người sử dụng đường