Hotline: 0923.633.686

Pm ôn thi CC Đấu thầu

Lượt xem: 7.650 | Ngày đăng: 04/06/2018

0 VNĐ 0 VNĐ
Trắc nghiệm 250 câu hỏi trắc nghiệm được Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch đầu tư ban hành Trắc nghiệm 360 câu hỏi trắc nghiệm được Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch đầu tư ban hành 353 tình huống trong đấu thầu

Mua ngay

STT

TÊN FILE SETUP

LINK DOWN

01

PHẦN MỀM ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

NGUỒN:

https://fasoft.com.vn/#CCHNXD

 http://xaydung360.vn/diendan/-phan-mem-on-thi-sat-hach-chung-chi-hanh-nghe-dau-thau-25120-1-1.html

https://drive.google.com/file/d/1G1FalpLDyIk9ZrJTFA7f4-S8ADQEZMUR/view?usp=sharing
 

1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG