STT

TÊN TÀI LIỆU

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

QUYẾT ĐỊNH 702/QĐ-BXD VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH BỘ CÂU HỎI PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG – NGÀY 09-6-2021

https://moc.gov.vn/Images/editor/files/Congvan2020/BXD_702-QD-BXD_09062021.pdf