Hiện nay hoạt động giao thông, xây dựng đang phát triển một cách mạnh mẽ đặc biệt là tại các thành phố có mức độ phát triển nhanh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

Kể từ sau những sự cố môi trường gần đây, pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam ngày càng thắt chặt. Tuy nhiên thực tế thấy các cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về môi trường tại các công trình giao thông, xây dựng lại chưa am hiểu hết để có thể thực thi tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Khóa đào tạo về quản lý môi trường trong các dự án giao thông, xây dựng nhằm mục đích cung cấp các kiến thức pháp luật hiện hành của về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông xây dựng. 

-  Các thủ tục hành chính về môi trường trong lĩnh vực giao thông xây dựng từ khi triển khai cho đến khi kết thúc dự án

-  B iết được các thủ tục môi trường cần thực hiện của doanh nghiệp mình để tư vấn cho lãnh đạo.

-   Biết cách đánh giá và lựa chọn nhà thầu phù hợp trong các gói thầu về môi trường

* Đối tượng của khóa học

- Cán bộ phụ trách gọi thầu về môi trường trong dự án giao thông, xây dựng

- Cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm về an toàn, môi trường trong các dự án giao thông, xây dựng

-   Tư vấn giám sát

-  Học phí: MR.TUỆ - MOBILE: 0942 319 579  

Ngoài ra Chúng tôi còn nhận các công việc:

+ Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường
+ Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (Xả thải)
+ Kế hoạch quản lý môi trường của dự án
+ Quan trắc môi trường cho dự án
+ Tư vấn hồ sơ thủ tục pháp lý về môi trường cho doanh nghiệp
+ Quan trắc môi trường lao động cho dự án
+ Đào tạo quản lý môi trường cho doanh nghiệp. 
+ Điều tra khảo sát về môi trường và kinh tế xã hội với các cỡ mẫu bất kỳ. 
 
HOTLINE PHỤ TRÁCH MẢNG MÔI TRƯỜNG: MR.TUỆ - MOBILE: 0942 319 579