CÔNG TRÌNH  HỌC ĐO BÓC LÀ CÔNG TRÌNH  THẬT (THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM F1, G8, ETA

RẤT TỐT CHO CÁC BẠN TIẾP CẬN CÔNG VIỆC THỰC TẾ, LÀM ĐƯỢC VIỆC.

 LỚP 08 HỌC VIÊN ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (10 buổi/khóa) 

TÀI LIỆU THỰC HÀNH: 

STT

TÊN FILE THỰC HÀNH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Tài liệu thực hành lớp đo bóc khối lượng, dự toán, dự thầu cầu đường

https://drive.google.com/uc?id=0B7L6oFTuFZQvWGluTUhfZThkd0U&export=download

 
- CÁC BẠN LƯU Ý, BÊN TRUNG TÂM LÀ DẠY NHỮNG NỘI DUNG NHƯ DƯỚI ĐÂY (NGOÀI RA CÁC BẠN CÓ THỂ MANG BÀI CỦA MÌNH ĐẾN TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN TRÊN BÀI CỦA  HỌC VIÊN ĐEM ĐẾN)
- TRUNG TÂM KHÔNG CẤP CHỨNG NHẬN (CÁC BẠN LƯU Ý MỘT SỐ NƠI KHÁC GHI LÀ CẤP CHỨNG CHỈ - ĐIỀU NÀY KHÔNG ĐÚNG THEO NGHỊ ĐỊNH 59/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) TRÍCH DẪN  CỦA Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và  NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/NĐ-CP VỀ  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (CHỨNG CHỈ NÀY DO SỞ XÂY DỰNG CẤP) KHI BẠN ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU VÀ KHÔNG CẦN NHỮNG CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC NHƯ THẾ NÀY DO BÊN MÌNH DẠY.
 
Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:
a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
c) Đo bóc khối lượng;
d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng:
a) Hạng I: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 3 (ba) dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 5 (năm) công trình cấp II;
b) Hạng II: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 3 (ba) dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II hoặc 10 (mười) công trình cấp III;
c) Hạng III: Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 10 (mười) công trình cấp IV.
+ Điều kiện cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu (để làm cơ sở kiểm tra, xác minh về nội dung công việc trong bản kê khai kinh nghiệm).

+ Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

3. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng không phân biệt nhóm dự án và cấp công trình xây dựng;
b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án từ nhóm B trở xuống và công trình từ cấp I trở xuống;
c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình từ cấp II trở xuống.
 

I. PHẦN: ĐỌC BẢN VẼ - ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG ĐƯỜNG & CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG (3buổi)

1.1  Bóc tách chi tiết: 01 rãnh trên đường &  01 cống tròn trên đường (cách tính khối lượng, lập đầu công việc từ đào đất, đắp đất, đệm móng, tường đầu, tường cánh, sân cống….)

1.2  Phần bóc Công trình khác: Kè, cống bản…vạch sơn, cọc tiêu, biển báo…

1.3  Phần San nền công trình (san bằng đất, cát khác nhau và sự áp dụng đúng định mức vào lập dự toán)

1.4 Phần Khảo sát: Những chú ý khi bóc tiên lượng khảo sát  công trình đường (Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn) và áp dụng thực tế thực hành Bóc theo yêu cầu Giáo viên.

1.5 Phần công trình đường: Đo bóc đọc hiểu công trình: đường làm mới, đường Nâng cấp cải tạo  (đô thị, ngoài đô thị)với các kết cấu áo đường khác nhau cách làm dự toán và xử lý bóc đầu việc (Bê tông xi măng, Asphant, láng nhựa, đá dăm tiêu chuẩn…)

II. PHẦN ĐỌC BẢN VẼ - ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG CÔNG TRÌNH CẦU (4buổi). CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐO BÓC LÀ CÔNG TRÌNH THẬT.  Cầu BTCT Dự Ứng lực:  CẦU TRUNG (L= 73.82M); Khổ cầu: 2*3.5+2*1+2*0.5 (M)

2.1  Kết cấu phần dưới

      -  Phần cọc: Cọc khoan nhồi, cọc đóng, cọc cừ Larsen 

       -  Phần Mố, Trụ

2.2  Kết cấu phần trên:

      -   Phần Nhịp cầu (Nhịp giữa, Nhịp biên)

      -   Bản mặt cầu  ( Bê tông asphants thường; bản mặt cầu liên tục Nhiệt).

       -  Ụ chống xô, con kê…

       -  Lan can, điện chiếu sáng, thoát nước mặt cầu…

       -  Hoàn thiện cầu: Tứ nón, Chân khay…

2.3  Phần Biện pháp thi công: Cầu tạm

2.4  Phần Đường đầu cầu: Hộ Lan, Biển báo…

2.5 Phần An toàn giao thông

Ngoài ra nói cách làm 1 số loại cầu phổ thông khác: CẦU BẢN, CẦU ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

III. PHẦN LẬP DỰ TOÁN – DỰ THẦU CHUYÊN SÂU CẦU – ĐƯỜNG  (3buổi)

3.1  Phân loại dự toán ứng với các giai đoạn xây dựng công trình? Các thông tư, quyết định, định mức của Nhà nước liên quan đến lập dự toán (Xây dựng, Khảo sát, Lắp đặt… và các định mức khác).

3.2  Phương pháp lập dự toán và trình tự lập ( Nguyên tắc xác định giá VL, NC, Ca Máy)

3.3  Bù giá và phương pháp bù giá?

3.4  Cước vận chuyển (Cách xác định Cung đường, Bậc hàng…) Thực tế và các tình huống ứng dụng?

3.5  Phương pháp xác định các chi phí khác (Trực tiếp phí, Dự phòng phí, Thu nhập chịu thuế….)?

3.6. Hoàn thiện Hồ Sơ Dự toán và những chú ý?

3.7  CẤU TRÚC 01 HỒ SƠ DỰ THẦU: PHẦN PHÁP LÝ, NĂNG LỰC, PHẦN THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG, BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG, TIẾN ĐỘ & DỰ TOÁN DỰ THẦU (DỰ THẦU THEO ĐƠN GIÁ CHI TIẾT, HOẶC THEO ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP).

IV.  LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỌC VIÊN THAM GIA  KHÓA HỌC:

 +      Giảm giá  30% khi mua khóa Dự toán ETA bản quyền, được tặng phần mềm ETA (06 tháng). TẶNG BẢN QUYỀN F1 01 NĂM

 +      Hỗ trợ kỹ thuật…tư vấn lựa chọn nghề phù hợp nếu học viên hỏi J

 +     Cải thiện kỹ năng Autocad (hướng dẫn 1 số LIPS CAD) liên quan đến bóc tách, mẹo dùng Autocad để tận dụng việc bóc tách…

Giáo viên: ThS. Phạm Quang Huy. Hotline: 0904.884.882_ 0923.633.686 (Tên, Nghề nghiệp...)

Học phí: 1 triệu/khóa/10 buổi. Sinh viên (Có thẻ): 800k/khóa/10 buổi.