Hotline: 0923633686
  • - Khảo sát, thiết kế công trình: Cầu, đường - Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình. - Làm hồ sơ mời thầu, đấu thầu (Song ngữ Anh-Việt). - Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình. - Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ biện pháp thi công công trình cầu đường (Song ngữ Anh-Việt). - Tính toán kết cấu công trình. - Vẽ autocad 2D.