Hồ sơ biện pháp thi công cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Đội Cấn - Hà Nội (có cả phần thuyết minh biện pháp)

STT

Tên bản vẽ

Link tải, mật khẩu: thietkeduong.com

01

Thuyết minh biện pháp thi công

https://www.fshare.vn/file/7K16IS7AIHME

02

Công nghệ thi công cọc khoan nhồi

https://www.fshare.vn/file/NUY38NA7TBTW

03

Thi công Mố

https://www.fshare.vn/file/PTQX83EKAH9K

04

Thi công Trụ 

https://www.fshare.vn/file/QNPDFP42OYIE

05

Thi công dầm

https://www.fshare.vn/file/QNQFMMZRMKQN

06 Thi công tường chắn có cốt MSE

https://www.fshare.vn/file/3HWRX26FDCB8

07  Thi công đường đầu cầu

https://www.fshare.vn/file/83KAF1MPHY5I

08 Thi công hộ lan

https://www.fshare.vn/file/WRTJYYM1XDP7

09 Mặt bằng thi công

https://www.fshare.vn/file/X5J19VGBWDUV

10 Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công

https://www.fshare.vn/file/EP31KHFEHZ8V

11 Tiến độ thi công công trình

https://www.fshare.vn/file/S7AIHMG1LKRW

 
Một số hình ảnh file bản vẽ: