1.      CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG PHÓNG TUYẾN, ĐỊNH TUYẾN, NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT, XỬ LÝ KHẢO SÁT NỘI NGHIỆP.

1.1    Cách nhìn nhận số liệu khảo sát về sai hay đúng trước khi làm thiết kế? Tại sao lại phải kiểm tra? Test lại dữ liệu đầu vào và cách kiểm tra?

1.2    Dữ liệu autocad trong trường hợp dạng block atribute

1.3    Xử lý số liệu khảo sát một cách nhanh nhất.

1.4    Những quy định về cọc, mốc, địa chất, những chú ý khi khảo sát

2.      CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG CAO TỐC, ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN.

2.1    Bài tập đường nâng cấp cải tạo một công trình đường cũ quốc lộ (có thay đổi bề rộng mặt đường).

2.2    Bài tập đường có lớp địa chất thay đổi. Hiểu sâu các vấn đề địa chất các khu vực điển hình ở Việt Nam.

2.3    Bài tập liên quan đến công trình đường Bê tông xi măng (phương pháp thiết kế, các tiêu chuẩn áp dụng thiết kế, cách thể hiện thiết kế, kiểm toán kết cấu).

2.4    Bài tập thiết kế công trình đường cao tốc (tiêu chuẩn thiết kế, ví dụ bài tập cho công trình đường CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI).

2.5    Vấn đề Đào trả mương, đắp trả mương máng công trình đường GTNT.

2.6    Tràn kết hợp cống thoát nước công trình, công trình có gia cố mái taluy (tiêu chuẩn, kiểm toán, tính toán).

3.      CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

3.1    Các khối lượng đường đô thị hay dùng

3.2    Tuynen (Tuynen dọc, tuynen ngang)

3.3    Hào kỹ thuật

3.4    Rãnh thoát nước bẩn đường đô thị: Phân loại các loại rãnh: Rãnh RIB; RIIB; RIC; RIIC.

3.5    Rãnh thoát nước mưa (Nguyên tắc thiết kế, vẽ thiết kế trắc dọc rãnh, cách thể hiện trên bình đồ).

4.      CHUYÊN ĐỀ : THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT, KÈ VÀ TRÀN KẾT HỢP CỐNG THOÁT NƯỚC

4.1    Khái niệm các loại tường chắn đất

4.2    Kiểm toán ổn định tường chắn đất

4.3    Tường chắn MSE (hiện nay phổ biến áp dụng như: đường cao tốc nội bài Lào Cai, trong đô thị). Nguyên tắc thiết kế và kiểm toán. Vẽ trắc dọc như thế nào ?

4.4    Thiết kế trắc dọc kè, tính toán khối lượng kè kết hợp tràn cho 1 công trình cụ thể.

5.       CHUYÊN ĐỀ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

5.1    Các phương pháp xử lý nền đất yếu thông thường (đào thay đất)

5.2    Xử lý bằng phương pháp vải địa kỹ thuật

5.3    Xử lý bằng phương pháp giếng cát

5.4    Xử lý bằng phương pháp bấc thấm

5.5    Xử lý bằng phương pháp cọc cát

5.6    Phương pháp tính lún nền

6.      CHUYÊN ĐỀ NÚT GIAO VÀ XỬ LÝ LÀM BÀI TOÁN NÚT GIAO

6.1     Các khái niệm nút giao

6.2     Các phương pháp thiết kế và xử lý thiết kế nút giao, bản chất của bài toán nút giao.