Nội dung đào tạo AUTOCAD 2D NÂNG CAO và SAN NỀN (Lớp CAD4)

Ứng dụng Phần mềm HS hoặc ANDESIGN vào san nền

Phần 1 (4b)

 

 

1.      Autocad2D và các lệnh vẽ, hiệu chỉnh thông dụng hay dùng.

2.      Ghi chữ, tô vật liệu và đường ghi kích thước

3.      Ghép khung bình đồ theo tỉ lệ  và in ấn trên Autocad, đặc biệt vấn đề in ấn quản lý layer trong các bản vẽ quy hoạch, khu đô thị sao cho tiện dụng và in đẹp

4.      Lips Cad hay dùng nhất (rải lưới tọa độ; vẽ cột địa chất, thống kê tọa độ...)

Phần 2 (3b)

 

 

5.      San nền ô đất và hoàn thiện hồ sơ san nền:

-         San nền dưới dạng cao độ thiết kế là text

-         San nền theo đường ĐM

-         San nền theo lưới ô vuông

-         San nền theo lưới độc lập

-         Vẽ mặt cắt san nền tại vị trí bất kỳ.