STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CHỈ DẪN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN FULL (Cơ, điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy...)

https://www.fshare.vn/file/HQ3WYV9EW3HU?token=1582998192