STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CHI TIẾT BỂ TÁCH MỠ - GREASE TRAP DETAIL

https://www.fshare.vn/file/GOSNLSY4C6K1