Hotline: 0923.633.686

Phần mềm thi sát hạch CNHN Xây dựng

Lượt xem: 7.129 | Ngày đăng: 13/04/2016

0 VNĐ 0 VNĐ
HỖ TRỢ HỌC VIÊN CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG... HOTLINE: 0923.633.686

Mua ngay

STT

TÊN PHẦN MỀM

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Phần mềm ôn thị sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng Theo quyết định 702/BXD - 2021

HOTLINE HỖ TRỢ: 0923.633.686

https://drive.google.com/file/d/179sa0pnMM4Np1diMJYWOQdMsO8oCKrBP/view?usp=sharing

Nguồn: https://fasoft.com.vn/#CCHNXD

 
1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM: 

   

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG