Hotline: 0923.633.686

Lập bản vẽ mặt cắt địa chất GEO-PRO

Lượt xem: 4.209 | Ngày đăng: 22/02/2017

1.200.000 VNĐ -1 VNĐ
Chương trình hổ trợ lập bản vẽ mặt cắt địa chất GEO-Prro có hiệu quả rút ngắn thời gian hoàn thành 1 bản vẽ cắt dọc địa chất và bản vẽ hình trụ lỗ khoan. Các khả năng mà chương trình có thể thực hiện được như sau: Đọc số liệu từ bản vẽ tuyến Vẽ lại cắt dọc địa chất với các lỗ khoan đã khai báo kèm biểu đồ SPT Vẽ bản vẽ hình trụ lỗ khoan với các nội dung chủ yếu và thể hiện biểu đồ SPT. Lập thư viện tô các lớp địa chất theo người dùng. Chèn các ký hiệu trạng thái. GEO-Pro Là một ứng dụng cần thiết trong công tác khảo sát của các đơn vị tư vấn.

Mua ngay

Chương trình hổ trợ lập bản vẽ mặt cắt địa chất GEO-Prro có hiệu quả rút ngắn thời gian hoàn thành 1 bản vẽ cắt dọc địa chất và bản vẽ hình trụ lỗ khoan. Các khả năng mà chương trình có thể thực hiện được như sau:
  • Đọc số liệu từ bản vẽ tuyến
  • Vẽ lại cắt dọc địa chất với các lỗ khoan đã khai báo kèm biểu đồ SPT
  • Vẽ bản vẽ hình trụ lỗ khoan với các nội dung chủ yếu và thể hiện biểu đồ SPT.
  • Lập thư viện tô các lớp địa chất theo người dùng.
  • Chèn các ký hiệu trạng thái.
Xem thêm chi tiết tại: http://www.vietlisp.com/matcatdiachat/dat-mua-khoa-cung Hoặc HOTLINE: 0923.633.686
GEO-Pro Là một ứng dụng cần thiết trong công tác khảo sát của các đơn vị tư vấn.

Giao hàng:  

  • Phần mềm được chuyển giao trong vòng  01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  (tại địa điểm khách hàng yêu cầu hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu điện).