STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Mẫu hố ga và cống tròn trong hạ tầng đường đô thị - Loại cống D400 và D600

https://mega.nz/#!P8QiSZiS!aoAE2_yJviHjhe_ZIxWNzcXo8Cl5AMCnLE0kPiH5ADM

02

Mẫu hố ga và cống tròn trong hạ tầng đường đô thị - Loại cống D800 và D1000

https://mega.nz/#!WlYBEKBY!O6_Fe9R69NstAKaBis6whdvkG8YyH25naXXyUOzeOU4
03

Mẫu hố ga và cống tròn trong hạ tầng đường đô thị - Loại cống D1500 và D2000

https://mega.nz/#!fgp0xKAS!sy_znjvfdqqIxQSWb-8NgQ6TNir_oOPVJphcs4xTwPc
04

Mẫu đế cống các loại

https://mega.nz/#!XgAW0ZAb!bY4Ze4ywe8cmDfYsJ34JDd83tt-R5GKWtgE64CrXljs