STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

QUY BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH  HẠ TẦNG KỸ THUẬT

https://www.fshare.vn/file/55XZV4Q3UUD3

02

QUY BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG DÂN DỤNG