STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Sách về kiểm định cầu rất hay

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoauOEVDSDZXNEEtTUU/view