STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

THÔNG TƯ SỐ 22/2019 BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thông tư 22/2019/TT-BXD chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư 32/2009/TT-BXD và Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008.

https://www.fshare.vn/file/LN5ITARNRI3L