STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI FULL KẾT CẤU + TÍNH TOÁN BẢNG EXCEL KẾT CẤU BỂ, KÍCH THƯỚC 13*3.3*1.5M

https://www.fshare.vn/file/3KEX95QXBEQC