STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Biên bản, hồ sơ nghiệm thu đào đất, đắp đất ( K95, K98) nền đường

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0YzVVdy1mbjl2R2s/view