STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

 

Các phương pháp xác định sức chịu tải nén dọc trục của cọc đơn

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_Zkp4STRKQTRnTlk/view