STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

Các nhịp dầm 33m là dầm ‘T’ BTCT DƯL nhịp giản đơn định hình liên xô cũ. Chiều cao dầm chủ H=1.5m ,khoảng cách giữa các dầm là 2.1m

 

https://www.fshare.vn/file/RD6IS4Y7T8DX