Khi mở file CAD từ trong chương trình Autocad bằng cách  Click Open file hoặc gõ lệnh Open thì máy sẽ báo lỗi "Enter name of drawing to open <.>" và cứ thế treo máy hoài. Còn nếu click mở file trong các trình duyệt file thì không sao. Nếu gặp hiện tượng lỗi như trên thì các bạn hãy sửa lỗi như sau :
gõ lệnh filedia => sửa tham số thành 1 => ok