Hotline: 0923.633.686

Pm ôn thi CC Kiến trúc sư

Lượt xem: 7.536 | Ngày đăng: 04/06/2018

0 VNĐ 0 VNĐ
Trắc nghiệm theo QĐ số 18/QĐ-KTSVN ngày 06/04/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc Ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc"

Mua ngay

STT

TÊN FILE SETUP

LINK DOWN

01

PHẦN MỀM ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

NGUỒN:

https://fasoft.com.vn/#CCHNXD

 http://xaydung360.vn/diendan/-phan-mem-on-thi-sat-hach-chung-chi-hanh-nghe-dau-thau-25120-1-1.html

https://drive.google.com/file/d/1RyrxGd4rjaY-hFEYTlwXIBjf46v7KexF/view?usp=sharing

Hoặc tải bản PDF theo QĐ số 18/QĐ-KTSVN ngày 06/04/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc Ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc"

https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3807&TypeVB=1

 

1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

 

3. HƯỚNG DẪN THI THỬ

4. HƯỚNG DẪN MUA KEY ỦNG HỘ WEB:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao hàng:  

  • Phần mềm được chuyển giao trong vòng  01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  (tại địa điểm khách hàng yêu cầu hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu điện).