STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Tên thiết bị thi công bằng tiếng anh

https://mega.nz/#!2pxSQbzY!32gIh5rk_WxXcPtaqKj5WI6Wa64jVl3S3qKQ-IjvMJA