NHẰM CUNG CẤP NHỮNG BÀI TẬP THẬT CHO NGƯỜI TỰ HỌC, TỰ LÀM... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ENGICO ĐƯA RA 01 ĐẦU BÀI. BẠN NÀO MUỐN TEST KỸ NĂNG TRÌNH BÀY 01 BỘ HỒ SƠ HOÀN CHỈNH CÁC BẠN LÀM VÀ GỬI MAIL VỀ: THIETKEDUONG.COM@GMAIL.COM CÔNG TY NHẬN XÉT.

CÔNG TRÌNH VỚI NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU BÀI NHƯ SAU (FILE THỰC HÀNH CUỐI CÙNG SAU NHỮNG YÊU CẦU NÀY):

Cơ bản kết cấu mặt đường thực hiện theo: Xây dựng đường giao thông vào đồi với tiêu chuẩn vận dụng theo Quyết định 315/QĐ-BGTVT cấp GTNT B.

- Vận tốc thiết kế Vtk = 10 - 15 km/h

- Bề rộng nền đường  Bnền = 4m +w (w: độ mở rộng)

- Bề rộng mặt Bm = 3m + w (w: độ mở rộng)

- Kết cấu mặt BTXM M200 đá 2*4 dầy 0,18 cm ; 03 cm bù vênh cát đen; 30cm xáo xới đầm chặt K95.

- Bề rộng lề : 2x0,5 m.

- Độ dốc dọc tối đa imax = 13% (Trong điều kiện địa hình khó khăn, châm chước icc = 15% - 25%).

- Dốc ngang mặt đường imặt= 3%;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 10m.

*Công trình cống thoát nước:  trên tuyến lấy theo sơ họa mặt bằng (có ảnh chụp đính kèm).

* Rãnh dọc: bố trí chữ U 0,3x0,3 đổ tại chỗ thành dầy 10cm có thép chịu lực là D10; thép cấu tạo D8; M200 đá 1x2 bố trí hai bên theo toàn bộ chiều dài tuyến.

*** Tham khảo thêm TK mẫu QĐ 747 (mẫu này có thể thay đổi tại thời điểm thiết kế) của tỉnh Lai Châu. (Học viên tự search Google tìm và đọc).

**** Đường này làm trên cơ sở vận động dân hiến đất lên cố gắng ít ảnh hưởng đến quỹ đất của dân nhất ( Chú ý tra cứu tiêu chuẩn để khai báo thông số mái đào đắp cho đúng )

1.   Tài liệu gửi kèm để học viên thực hiện:

+ File ntd tuyến đã được nhập.

+ Bình đồ khảo sát

+ Các tiêu chuẩn và file cống bản tham khảo

+ Mẫu rãnh U 0.3*0.3 bê tông cốt thép, M200 đổ tại chỗ.

+ Mẫu khung tên để các bạn ghép khung.

2.  Sản phẩm giao nộp thiết kế:

Phần thiết kế: 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm:

-         Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (Đóng thành 01 quyển – có kiểm toán kết cấu theo 3230 với tải trọng trục xe 10T).

-         01 bộ hồ sơ thiết kế bao gồm; Bìa, Mục Lục, Thuyết minh Bản vẽ thi công, trắc ngang điển hình, điển hình rãnh U300x300, Thiết kế 01 cống bản bất kỳ (do tuyến có 4 cái chỉ làm 01 cái – học viên nhìn bình đồ khảo sát để biết vị trí cần thiết kế cống bản); Bình đồ (chú ý cách trình bày: có bảng cắm cong, các ký hiệu trên bình đồ); Trắc dọc thiết kế, trắc ngang thiết kế, khối lượng công trình tuyến. Trắc dọc tuyến cống.

Phần dự toán:

-         Bìa, thuyết minh dự toán, bảng tổng Dự toán, dự toán chi tiết gói thầu tư vấn.

-         Chú ý: Làm theo đơn giá mới nhất của tỉnh Lai Châu.

3. FILE TÀI LIỆU THỰC HÀNH (CÓ NHIỀU ĐIỀU HỌC ĐƯỢC TẠI ĐÂY, CÁC BẠN LƯU Ý LÀM NHƯ THẬT ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT)

STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

CÔNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

https://www.fshare.vn/file/7AMXJMA7XU74