Khi bạn thiết kế đường bằng phần mềm Ads civil bạn mở xem file này trên Autocad một số nét của Ads road không xuất hiện như (đường đỏ, đầu cờ, các mũi tên dốc hướng trắc ngang) bạn khắc phục như sau:

Bạn bật autocad file đường thiết kế lên, gọi lệnh OP và chọn như hình sau đó Ok và gõ lệnh RE cho tươi lại bản vẽ!

Chúc các bạn thành công!