STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

 

Chuyên đề: Sức chịu tải ngang của cọc:

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_U3FqWE1feFk5OWM/view