STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CỐNG BẢN KHẨU ĐỘ B75 VÀ B100

https://www.fshare.vn/file/C2ZH52LKRTK3