STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CỐNG TRÒN D1500 – ĐỘ DỐC 13%

https://www.fshare.vn/file/VRW27MA93GOS