STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM + GIẾNG CÁT

https://www.fshare.vn/file/2HY4EDCCFSFI