STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Excel tính móng Cầu Thanh Trì - Hà Nội

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoauVEVhUmJsZ3ljVWs/view