III.2.4. Quản lý thông tin giám sát, khống chế đường cao tốc

III.2.4.1. Khái niệm chung và mục tiêu của việc giám sát, khống chế

a. Khái niệm chung: Hệ thống thông tin, giám sát, khống chế đường cao tốc là hệ thống chủ yếu để phát huy chức năng giao thông của đường cao tốc, là công cụ chủ yếu để thực hiện quản lý hiện đại trên đường cao tốc. Hệ thống này bao gồm các hệ thống con như: hệ thống giám sát khống chế giao thông, hệ thống thông tin, hệ thống thu phí, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp điện, hệ thống khai thác quản lý hầm

b. Mục tiêu của việc giám sát, khống chế

- Bảo đảm cao nhất về an toàn giao thông: được thiết kế với các tiêu chuẩn hình học cao, được trang bị khá hoàn chỉnh các thiết bị an toàn giao thông và tổ chức giao thông trên đường nên nói chung mức an toàn trên đường cao tốc cao hơn so với đường ô tô thông thường

- Bảo đảm giao thông thông suốt trên đường: bảo đảm trên đường không có hiện tượng ùn tắc, xe có thể chạy với tốc độ cao

III.2.4.2. Các bộ phận cơ bản của hệ thống thông tin đường cao tốc

a. Bộ phận trao đổi nghiệp vụ gồm:

- Điện thoại điều độ (điện thoại nội bộ): chỉ đạo các hoạt động quản lý đường cao tốc. Điện thoại nội bộ là một bộ phận của mạng lưới thông tin nghiệp vụ tổng hợp, không yêu cầu có bất kỳ liên hệ nào với lưới điện thoại công cộng bên ngoài

- Điện thoại khẩn cấp: được bố trí ở hai bên đường cao tốc để quản lý khai thác đường cao tốc, để gọi cứu hộ trong tình hình khẩn cấp khi có sự cố xảy ra trên đường, là phương tiện thông tin nhanh chóng, thuận tiện nhất

- Điện thoại trao đổi nghiệp vụ: được sử dụng chủ yếu để trao đổi công tác giữa những người sử dụng mạng lưới nội bộ với nhau, giữa những người sử dụng mạng lưới nội bộ với những người sử dụng mạng lưới công cộng bên ngoài

b. Bộ phận truyền tải thông tin

- Truyền tải thông tin bằng dây điện thoại thông thường: chiếm tỷ lệ lớn trong mạng lưới thông tin chuyên dùng hoặc mạng lưới thông tin công cộng. Hiện nay sử dụng nhiều loại dây điện thoại khác nhau: dây điện thông dụng, dây điện đồng trục, dây điện đối xứng cao tần

- Truyền tải thông tin sóng viba có tiếp sóng trung gian: truyền thông tin bằng cách dùng sóng vô tuyến điện, là một phương thức truyền thông tin hữu hiệu

- Truyền tải thông tin bằng cáp quang: dụng tín hiệu số, lấy sóng quang làm phương tiện truyền tin và lấy cáp quang làm môi chất truyền tải. Đặc điểm của nó là có dung lượng truyền tải thông tin lớn, cự ly truyền tin dài, năng lực chống nhiễu tốt, do vậy nên đường cao tốc thường được sử dụng rộng rãi để truyền tải thông tin và hình ảnh với cự ly trung bình và dài

III.2.5. Quản lý phát triển kinh doanh tổng hợp đường cao tốc

III.2.5.1. Khái niệm chung về quản lý kinh doanh khu dịch vụ trên đường cao tốc

- Định nghĩa: các khu dịch vụ đường cao tốc là các cơ sở cung cấp dịch vụ cho hành khách, xe cộ và lái xe sử dụng đường cao tốc. Nó gồm 3 bộ phận chính là khu nghỉ ngơi cho hành khách và lái xe, khu dừng xe liên tiếp nhiên liệu và khu dịch vụ duy tu bảo dưỡng sửa chữa xe để đảm bảo tiện lợi cho hành khách và đảm bảo xe chạy trên đường cao tốc được an toàn, thông suốt, tốc độ cao, đảm bảo các dịch vụ sinh hoạt cho hành khách lái xe, cho các nhân viên quản lý đường cao tốc

- Đặc điểm: khu dịch vụ có tính công ích, có tính nghiệp vụ và mang tính kinh doanh thương mại, các dịch vụ cung cấp thương phẩm và các dịch vụ cho người sử dụng đường để một mặt là phục vụ và mặt khác là kinh doanh thu lợi nhuận cho các nhà đầu tư dịch vụ. Điều này cho thấy lao động sản xuất ở các khu vực dịch vụ là bộ phận lao động của xã hội và nó còn là lao động mang tính kinh doanh

III.2.5.2. Quản lý kinh doanh khu dịch vụ trên đường cao tốc

- Phải lấy phục vụ làm mục tiêu chính, luôn cố gắng thỏa mãn các yêu cầu của khách hành

- Phải quy tắc hóa, thể chế hóa công việc quản lý, phải có quy hoạch thống nhất

- Phải tính toán hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh các cơ sở dịch vụ trên đường cao tốc

- Phải không ngừng phát triển mở rộng quy mô và mở rộng mục tiêu phục vụ của các cơ sở dịch vụ trên đường cao tốc

III.2.5.3. Mục đích và ý nghĩa của việc mở rộng phát triển kinh doanh đường cao tốc

Mục đích là thúc đẩy sự phát triển kinh tế ven đường, tăng nguồn vốn xây dựng và bảo trì đường cao tốc. Mục đích cụ thể của việc mở rộng phát triển kinh doanh nhằm:

- Tăng vốn xây dựng và bảo trì đường cao tốc

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng ven đường cao tốc

Ý nghĩa nổi bật của việc mở rộng phát triển kinh doanh đường cao tốc được thể hiện ở các mặt sau đây:

- Tăng thêm hiệu quả kinh tế của việc quản lý kinh doanh khai thác đường cao tốc, mở ra một kênh tìm kiếm vốn mới cho việc xây dựng và bảo trì đường cao tốc

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường bảo trì và quản lý đường cao tốc, giảm bớt các khâu xin cấp kinh phí hỗ trợ đường cao tốc. Thông qua hạch toán kinh tế, dùng các biện pháp kinh tế để quản lý đường cao tốc, tăng ý thức kinh doanh đối với các nhân viên quản lý đường cao tốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính sự nghiệp sang phương thức quản lý công ty kinh doanh

- Củng cố quan điểm đường cao tốc là một loại hàng hóa, việc mở rộng phát triển kinh doanh đất đai và không gian đường cao tốc là thể hiện khai thác giá trị hàng hóa của bản thân đường cao tốc.