STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

RÃNH THOÁT NƯỚC BỐ TRÍ TRÊN ĐỈNH KÈ

https://www.fshare.vn/file/71A5IUHMDNXH