STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

https://www.fshare.vn/file/X6OP6FEGTIR4