STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

File mẫu tiến độ thi công cả Project và Excel cầu đường

1. Project: https://mega.nz/#!jsp2zAIT!KZPPFfIuDLQ6KtSDpJC2OQ8iEi8M0tuJsyOZqAbvBQA

2. Excel:

https://mega.nz/#!z852FLyT!LLU33nk4LxyZecFysa8cRoH4Sd2cnHigLeaKqDsSYYI