STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÂN CẤP  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀY 30.12.2019  THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH 46/2015 NĐ-CP

https://www.fshare.vn/file/EDDFSFIXWHGJ