STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Thuyết minh kết quả Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman và FWD QL5 cũ (Hà Nội - Hải Phòng)

https://drive.google.com/file/d/0B6i2z9DyFEZJSmlrRzlxWjJ2eXc/view