STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Báo cao nghiên cứu khả thi đường Quốc Lộ 6 Hòa Bình Sơn La (Tuy cũng lâu lâu rồi tiêu chuẩn mới cũng ra nhưng hữu ích cho các bạn nghiên cứu cách thức viết thuyết minh nhé?)

https://drive.google.com/file/d/0B1nKJRhj4EC-RU5RVE16YUNWd28/view