STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Biên bản, hồ sơ nghiệm thu vải địa kỹ thuật  loại B, C trong thi công nền 

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0NTZhMzJVUXhxM1U/view