STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

DẦM I 24.54m-CĂNG TRƯỚC

https://www.fshare.vn/file/TVOI89FZI9JN?token=1601026923