MỤC 06210 - THI CÔNG ĐÚC HẪNG

 

CHỈ DẪN KỸ THUẬT  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  Trang 3/3

MỤC 06210 - THI CÔNG ĐÚC HẪNG

06210.1 CÁC QUY ĐỊNH RIÊNG CHO BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC HẪNG

06210.1.1 QUY ĐỊNH CHUNG

Đối với kết cấu dầm BTCT DƯL được thiết kế thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng có sử dụng xe đúc, khi thay đổi trình tự và biện pháp thi công phải đề nghị thiết kế tính toán lại.

06210.1.2 HỆ THỐNG VÁN KHUÔN

Ngoài các hồ sơ đệ trình theo yêu cầu, phải đệ trình lên Tư vấn để kiểm tra rà soát các tính toán và các bản vẽ chi tiết:

(a) Các chi tiết hoàn thiện và tính toán ván khuôn và hệ thống chống đỡ bao gồm tải trọng và ứng suất tối đa sinh ra tại các khối hoàn chỉnh do ván khuôn và bê tông tươi. Thiết kế hệ thống chống phải xét cả tải trọng xung kích có thể xảy ra trong quá trình đổ bê tông và di chuyển hệ thống ván khuôn.

(b) Tính toán độ võng của hệ thống ván khuôn trong suốt quá trình đổ bê tông.

(c) Chi tiết hệ thống chống đỡ tạm thời và các giằng khi cần thiết để ổn định cánh hẫng trong quá  trình thi công.

(d) Trình tự theo từng bước chi tiết bao gồm việc đổ khối bê tông, căng kéo, lắp ghép và di chuyển hệ thống chống đỡ ván khuôn và điều chỉnh hệ thống để đạt được độ vồng tính toán.

(e) Trình tự chi tiết việc cố định các đầu cánh hẫng chống lại sự dịch chuyển vị trí hoặc xoay của cánh hẫng này đối với cánh hẫng kia trong suốt quá trình thi công bê tông hợp long hai cánh hẫng.

06210.1.3 THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

(f) Nhà thầu phải đệ trình lên Tư vấn các chi tiết hoàn chỉnh mô tả về phương pháp thi công, cách bố trí và danh mục thiết bị để phê duyệt trước khi bắt đầu thi công kết cấu nhịp.

(g) Phương pháp thi công phải bao gồm việc đổ bê tông các khối, phương pháp neo giữ các kết cấu trong quá trình thi công cánh hẫng, phương pháp sử dụng lực tạm thời để điều chỉnh các tim ngang, tim dọc và việc lắp đặt kết cấu trên gối vĩnh cửu. Đồng thời cũng phải bao gồm các biện pháp kiểm soát để đảm bảo độ chính xác tim của kết cấu khi đã hoàn thành.

(h) Thiết bị thi công bao gồm tất cả các loại máy, thiết bị, nhân công và vật liệu sẽ được dùng để lắp đặt nhưng không phải là những bộ phận vĩnh cửu thuộc kết cấu nhịp hoàn chỉnh. Thiết bị thi công không được phép vận hành hoặc đặt trên bất kỳ bộ phận nào của kết cấu đã được lắp dựng tại bất kỳ thời điểm thi công nào, trừ khi thoả mãn được các yêu cầu về tải trọng làm việc trên mỗi khối, khi mặt bằng làm việc cho phép hoặc được sự phê duyệt của Tư vấn. Các thiết bị này bao gồm cả neo dự ứng lực kéo sau, kích, máy bơm vữa và bất kỳ loại thiết bị nào khác, kể cả con người và vật liệu.

(i) Tải trọng thi công phải được thông báo và phù hợp với dự kiến của TVTK.

(j) Các mối nối thi công phải giới hạn tại các vị trí theo qui định trên bản vẽ kèm theo hợp đồng hoặc đã được Tư vấn phê duyệt trước. Tất cả các mối nối thi công phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi đổ bê tông đoạn tiếp giáp.

(k) Bề mặt mối nối các khối phải được chuẩn bị theo đúng yêu cầu trong mục "Bê tông và Kết cấu bê tông" ngay trước khi bắt đầu đổ bê tông cho các khối tiếp theo.

(l) Đối với việc đổ bê tông hợp long hai cánh hẫng, cánh hẫng phải được cố định để tránh bị xoay hoặc dịch chuyển giữa hai cánh hẫng. Hệ thống giữ cánh hẫng ván khuôn hợp long và trình tự đổ bê tông hợp long không được phép gây ra ứng suất kéo trong bê tông sau khi bê tông ninh kết và phải được Tư vấn chấp thuận.

(m) Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công theo thứ tự thời gian của từng giai đoạn lắp dựng, thi công kết cấu phần trên và tính toán đệ trình độ vồng thi công theo trình tự và tiến độ thi công đó cho Chủ đầu tư và TVGS.

(n) Nhà thầu phải chuẩn bị bảng cao độ và các đường tim tại từng giai đoạn lắp dựng theo thiết kế tại mỗi điểm kiểm tra liệt kê dưới đây hoặc phương án mà Nhà thầu lựa chọn và đệ trình lên Tư vấn.

(o) Một trong những góc thấp nhất tại mặt trên của bất kỳ gối tạm thời nào sẽ được dùng như mốc cao độ chuẩn trong suốt quá trình lắp dựng và để lập điểm tham chiếu với cao độ thực tế và đường tim yêu cầu của kết cấu phần trên đã được định vị cố định.

(p) Cả bốn góc và tim tuyến (trên mặt cắt ngang khối) tại mặt trên của bản nắp khối đỉnh trụ để thiết lập độ dốc và đỉnh dầm.

(q) Hai điểm trên tim tuyến dọc tại mỗi khối đỉnh trụ, một điểm trên mỗi cạnh để xác lập đường tim.

(r) Một điểm trên đường tim dọc và ít nhất tại một góc của mỗi khối, dọc theo từng mối nối các khối đổ tại chỗ để lập cao độ và đường tim tại mỗi giai đoạn lắp dựng.

(s) Bệ kê gối tạm, phải được lắp đặt một cách cẩn thận. Mặt trên của những gối này phải đúng cao độ, đường tim và dốc theo yêu cầu của thiết kế vì vậy có thể lập được theo mục (a) nói trên. Có thể đặt các tấm đệm dưới bệ kê để đạt được độ chính xác. Nhà thầu cũng phải lập và đưa ra các biện pháp giữ gối tạm tại đúng vị trí trong khi các khối đỉnh trụ đang được đổ bê tông.

(t) Nhà thầu phải kiểm tra đường tim và cao độ kết cấu tại từng giai đoạn thi công theo đúng phương pháp kiểm tra về kích thước hình học đã được đệ trình theo đúng các điều khoản hợp đồng, đồng thời cũng phải lưu giữ tài liệu của tất cả những lần kiểm tra này và tất cả những phần đã được hiệu chỉnh.

(u) Trừ khi có chỉ định hoặc xét duyệt nào khác, phương pháp bảo dưỡng phải tuân theo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật mục "Bê tông và Kết cấu Bê tông"; “Bê tông dự ứng lực”.

(v) Xử lý các lỗ tạm phục vụ thi công (lỗ chui xuống lòng dầm hộp, lỗ neo xe đúc); Các lỗ tạm phục vụ thi công lớn thực hiện đúng vị trí và cấu tạo như trong bản vẽ thiết kế. Bề mặt bê tông lỗ chờ phải được tạo nhám và vệ sinh sạch trước khi đổ bê tông lấp lỗ tạmthi công. Bề mặt mối nối bê tông sau khi đổ lấp phải được xử lý kỹ thuật cho phẳng và đảm bảo mỹ quan.   

06210.2 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN

06210.2.1 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

Cấu kiện bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng sẽ đo đạc khối lượng bằng các đơn vị như mét khối bê tông, trọng lượng (T) cốt thép và trọng lượng (T) thép dự ứng lực, bao gồm cả vỏ bọc, neo và vữa v.v... tương ứng với các đơn vị đo đạc trong hợp đồng giao nhận thầu. Được kiểm tra, chấp thuận trên công trường. 

06210.2.2 CƠ SỞ THANH TOÁN

Khối lượng thanh toán trên cơ sở bảng khối lượng mời thầu.